Bedrijven en instellingen

Heeft u medewerkers die de laatste tijd minder goed presteren? Ziet u dat het ziekteverzuim van uw medewerkers aan het einde van de maand toeneemt? Of heeft u iedere maand weer nieuwe loonbeslagen? Dergelijke situaties kunnen zich binnen bedrijven voordoen, waardoor u zich zorgen gaat maken over uw medewerkers. Als werkgever kunt u immers te maken krijgen met werknemers die een voorschot op hun salaris willen of werknemers waar loonbeslag plaatsvindt. Dit zijn duidelijke signalen waaruit blijkt, dat de werknemer geen overzicht meer heeft op zijn of haar financiën. Deze situaties leveren stress op en dit resulteert vaak in ziekteverzuim. Het verstrekken van voorschotten lost dit soort problemen niet op!

Wat levert het uw bedrijf op

Medewerkers met financiële zorgen hebben een lagere productiviteit, verzuimen meer en langer en kosten uw organisatie veel tijd en geld. Bovendien maakt het uw onderneming gevoeliger voor fraude en diefstal. Met financiële coaching kan vroegtijdig worden ingegrepen en kan escalatie van problemen voorkomen worden.

Werkwijze

Als budgetcoach help ik uw werknemer bij het weer op orde brengen van de financiële huishouding. We bekijken samen hoe eventuele schulden voorkomen dan wel afgelost kunnen worden. Schuldeisers hebben immers meer aan een betalingsregeling dan wanneer deze medewerker in de schuldhulpverlening belandt. Daarnaast zal er aan de hand van de situatie van de werknemer gedurende een jaar een begeleidingstraject volgen. Uiteraard worden alle persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld.