Overzicht pakketten exclusief extra pakket 

Werkzaamheden Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3
       
- Intake en aanleg dossier           o           o           o
- Opzetten overzichtelijke thuisadministratie           o           o           o
- Opzetten budgetoverzicht van de huidige situatie           o           o           o
- Begeleiding van 1 jaar met maandelijks contact           o           o           o
- Evaluatie en afsluiten dossier.           o           o           o
- Mogelijke besparingen en extra inkomsten in beeld brengen             o           o
- Verzekeringen en abonnementen beëindigen             o           o
- Een nieuw en realistisch budgetplan maken             o           o
- Omgaan met het nieuwe budget             o           o
- Toeslagen aanvragen               o
- Inventariseren schulden               o
- Toekomstwensen in kaart brengen               o
- Budgetplan maken inclusief aflossing schulden               o
- Tips en adviezen om schuldeisers te benaderen               *
- Schuldeisers aanschrijven               *
       
Kosten pakket    € 275,00    € 375,00    € 475,00
Maandelijkse begeleidingskosten    €   65,00    €   65,00    €   65,00
Kosten evaluatie en afsluiten dossier    € 100,00    € 100,00    € 100,00

* Kosteloze optie, zie toelichting onder pakket 3.