Pakket 2: Geld overhouden

Onder pakket 2 vallen de volgende diensten:

- Intake en aanleg dossier
- Opzetten overzichtelijke thuisadministratie
- Opzetten budgetoverzicht van de huidige situatie
- Mogelijke besparingen en extra inkomsten in beeld brengen
- Overbodige verzekeringen en abonnementen beëindigen
- Een nieuw en realistisch budgetplan maken
- Omgaan met het nieuwe budget
- Begeleiding van 1 jaar met maandelijks contact
- Evaluatie en afsluiten dossier.

Prijs: eenmalig € 375,- voor de intake en aanleg van het dossier.
         maandelijks € 65,- voor de begeleiding gedurende een jaar.
         eenmalig € 100,- voor de evaluatie en afsluiting van het dossier.