Wat doet BudgetAdvies Noord

BudgetAdvies Noord helpt particulieren die hun financiële zaken niet onder controle hebben. Dit kan verschillende oorzaken hebben, van een laag inkomen tot een slecht overzicht over de uitgaven. Vaak betreffen het zaken waar u geen of weinig invloed op heeft, zoals ziekte, ontslag, overlijden van een partner of een resthypotheek. Maar ook als u gaat samenwonen, een hekel hebt aan het doen van administratie of gewoon door de bomen het bos niet meer ziet kunt u bij mij terecht.

De insteek van BudgetAdvies Noord is te allen tijde, het traject voor u interessant te laten zijn. Ik streef ernaar, u aan het einde van het traject meer financiële ruimte te geven en bovendien de investering in BudgetAdvies Noord voor u terug te verdienen. Wanneer ik geen of beperkte mogelijkheden zie, zal ik hierin transparant zijn en wellicht het traject niet opstarten. Dit is immers niet in uw belang!

Werkwijze

In mijn werkwijze zijn 3 fases te onderscheiden, te weten de intakefase, de hulpfase en de afrondingsfase. Dit alles wordt uitvoerig met u besproken.

De intakefase bestaat uit een tweetal gesprekken. Het eerste gesprek bevat de inventarisatie van uw huidige financiële situatie en zal ongeveer 2 uur in beslag nemen. Aan de hand van deze inventarisatie kan ik beoordelen waar de knelpunten zitten en een plan van aanpak opstellen. Dit plan van aanpak zal ik in een tweede gesprek, dat eveneens ongeveer twee uur in beslag zal nemen, toelichten, waarna we samen vaststellen waaraan gewerkt moet worden. Vervolgens kunnen we bepalen welk pakket van begeleiding het beste bij u past.

Tijdens de hulpfase zal ik u 1 jaar lang begeleiden om het gewenste doel te bereiken. Deze begeleiding bestaat uit maandelijks een bezoek bij u thuis. We kunnen dan beoordelen of we op de goede weg zijn of dat er eventueel bijgestuurd moet worden.

In de afrondingsfase zullen we bij u thuis een evaluatie maken van het afgelopen jaar en kunnen we vaststellen of er nog begeleiding nodig is of dat u het vol zelfvertrouwen zelfstandig kunt doen.

Ik kies er bewust voor, alle gesprekken met u bij u thuis te laten plaatsvinden. Enerzijds is dit om praktische redenen, immers thuis heeft u alle benodigde informatie bij de hand. Daarnaast vind ik het belangrijk een dergelijk gevoelig onderwerp in uw eigen vertrouwde omgeving te bespreken.